Bovendien: met deze aanpak van je woning, zorg je goed voor de waarschijnlijk grootste investering die je ooit gedaan hebt.

Samenwerken biedt voordeel
Als je het zo bekijkt, wordt het nog logischer om goed na te denken over de verduurzaming van je huis en weloverwogen tot actie over te gaan. Afwachten is daarbij niet per se de beste strategie.

Jouw huis staat weliswaar in een buurt die weer onderdeel uitmaakt van een wijk. En de gemeente heeft als taak wijkgerichte plannen op te stellen om verduurzaming vanuit een hoger niveau te faciliteren. Maar zelf tot actie overgaan versnelt. Alleen of in samenwerking met je buren en wijk een plan opstellen kan namelijk voordeel bieden.

Wij helpen je graag
Schaalgrootte geeft je meer inkoopkracht en door samen te werken waarborg je de eenduidigheid in de wijk. Samen optrekken is bovendien leuker dan het alleen doen. Wij helpen je hier graag bij!