De verduurzaming van woningen is een van de veelbesproken maatregelen uit dat akkoord. De komende maanden rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de afspraken door, maar nu al is de politieke discussie losgebarsten. De vraag is, hoe lang gaat die discussie duren en moet je daar als huiseigenaar nou op wachten of kun je beter alvast aan de slag gaan met verbeteren van je woning?

Het zal je vast niet zijn ontgaan, de Haagse discussie over het Klimaatakkoord. Maandenlang overlegden overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over maatregelen om aan de Parijs-doelstellingen te kunnen voldoen. Die doelstelling is om in Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 met ten minste 49% te hebben verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. Vijf sectorale tafels maakten een plan: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit.

Wie doet wat?
Op dit moment rekent het Planbureau voor de Leefomgeving al die plannen door, maar dat er veel onenigheid is, is nu al duidelijk. Lobbygroepen buitelen over elkaar heen om de Haagse politiek te beïnvloeden. De ene groep zegt dat de industrie te weinig bijdraagt, de ander dat in de gebouwde omgeving te weinig gebeurt. Weer een ander vindt dat de sectortafel Mobiliteit niet ambitieus genoeg is geweest. Zelfs de algehele ambitie wordt door sommige partijen in twijfel getrokken.

Overheid_energetics2-(1).jpeg

Verduurzaming is hoe dan ook nodig
Wat wij jammer vinden aan wat er nu gebeurt, is dat de nadruk ligt op de verschillen, terwijl het juist de bedoeling was om tot haalbare compromissen te komen. Bovendien: dat we moeten verduurzamen is geen discussie, dat is zo duidelijk als wat.

Wat moet je als huizenbezitter nou doen?
Wat is nu wijsheid als je een huis bezit? Wel al aan de slag met verduurzaming of wachten tot de politiek in Den Haag zover is?

Wij denken dat investeren in een duurzame woonomgeving sowieso verstandig is, ongeacht de uitkomst van de politieke discussie. Niet alleen verlaag je daarmee je energierekening, je huis wordt ook meer waard en comfortabeler om in te wonen.

Verduurzaming voor iedereen bereikbaar
Belangrijk om daarbij te benoemen is dat wij vinden dat het voor iedereen bereikbaar moet zijn om je huis te verduurzamen. Daarom is betaalbaarheid een voorwaarde bij alle oplossingen die we bieden en werken we ook samen met financiers aan goede oplossingen om verduurzaming betaalbaar te maken.

Niet wachten maar informeren en beginnen
Dus wij zouden zeggen: ga aan de slag. Wacht niet op Den Haag, maar regel in elk geval betere isolatie met goede ventilatie. Ook  zonnepanelen zijn een goede investering. Voor het aanpakken van de warmtevoorziening in je woning is het verstandig je eerst goed te laten informeren. Met duurzame investeringen krijg je een fijner huis om te wonen, lagere lasten en draag je bij aan een beter milieu!